Spatial distribution of supraglacial debris thickness on glaciers of the China-Pakistan Economic Corridor and surroundings
Spatial distribution of supraglacial debris thickness on glaciers of the China-Pakistan Economic Corridor and surroundings
YaJie Zheng,Yong Zhang,Ju Gu,Xin Wang,ZongLi Jiang,JunFeng Wei
Sciences in Cold and Arid Regions . 2020, (6): 447 -460 .  DOI: 10.3724/SP.J.1226.2020.00447