Influence of fines content on the anti-frost properties of coarse-grained soil
TianLiang Wang, ZuRun Yue, TieCheng Sun, JinChuang Hua
Influence of fines content on the anti-frost properties of coarse-grained soil
TianLiang Wang, ZuRun Yue, TieCheng Sun, JinChuang Hua
Sciences in Cold and Arid Regions . 2015, (4): 407 -413 .  DOI: 10.3724/SP.J.1226.2015.00407